Åbent dialogmøde den 12. oktober 2023
Præsentationer og workshops 

Dialogmøde om Det Nye Marina var en stor succes!

Om aftenen den 12. oktober 2023 holdt gruppen bag Det Nye Marina et åbent dialogmøde om Marina grundens del af den nye visionsplan for Vedbæk. Mødet var en stor succes og omkring 150 borgere og politikere mødte op med spørgsmål, synspunkter og visioner for Det Nye Marina. Vi har længe set frem til at visionsplanen blev færdig, med dette møde har vores ønske været at etablere en god proces og en åben dialog med nærområdet.

”Det var inspirerende at møde så mange engagerede borgere fra hele kommunen. Man kunne tydeligt mærke, at folk havde noget på hjerte. I dialogmødets tre workshops modtog vi tæt på 400 post-it, hvor folk havde skrevet forskellige drømme og visioner for Det Nye Marina. Sådant et input er uvurderligt inspiration, når vi skal tegne et byggeri, som skaber glæde for brugere og naboer i mange år fremover”, siger arkitekt Mette Tony fra tegnestuen Praksis.

”Nu ligger der en opgave i at få gennemgået og forstå de mange fine input, som borgerne har givet om Det Nye Marina. Som borger må man ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at deltage i udarbejdelsen af visionerne i sit lokalområde. Når vi skal skabe et levende bymiljø i tråd med Vedbæks sjæl, har vi brug for at få alle vinkler belyst uden at det nogensinde er muligt at indarbejde alle input i et fremtidigt projekt. Vi vil gøre borgernes input tilgængelige for alle på Det Nye Marinas hjemmeside, så borgermødet bliver kun begyndelsen på en løbende samtale om visionerne for Det Nye Marina”, siger Morten Boll fra gruppen bag Det Nye Marina.