Høringssvar

På vegne af ejerne af Marina-grunden præsenteres hermed høringssvar til ”Visionsplan Vedbæk – fælles om det gode liv i Vedbæk”.

Det er en god og gennembearbejdet visionsplan, hvis hovedgreb, pejlemærker og principper flugter med vores vision for Marina-grunden. Som beskrevet i visionsplanen vil vi lave ”et levende og inviterende sted – også for det lokale foreningsliv og fællesskaberne i Vedbæk.” Vi forventer, at de væsentligste virkemidler i den sammenhæng bliver pejlemærkerne om rum for fællesskab og sanselige forbindelser.

Vi er sikre på, at vi i god dialog med alle relevante kan komme med et projektforslag baseret på visionsplanen, som vil begejstre bredt.

Vi har været glade for den inddragende borgerproces, som visionsarbejdet har været udtryk for. Borgerne er kommet med så mange gode input og idéer til, hvordan pejlemærkerne kan realiseres på Marina-grunden både gennem visionsplansprocessen, direkte til os ved 1:1 møder og ikke mindst ved vores åbne workshops i oktober, hvor ca. 140 borgere gav tæt på 400 idéer og forslag til Det Nye Marina.

Vi ønsker og håber, at dialogen med borgerne kan fortsætte i næste fase. Der er efter vores opfattelse behov for yderligere bearbejdning af de indkomne idéer og forslag og efterfølgende dialog med borgerne om indholdet på ejendommen. Af respekt for borgerne og ikke mindst for at udløse grundens fulde potentiale bør der være plads til en grundig og åben proces om indholdet på ejendommen.

Af den årsag har vi ét ønske til den endelige visionsplan, nemlig følgende:

Nuværende tekst fra s. 23

Boliger med bopælspligt kan indgå, hvis det skaber et positivt samspil mellem de publikumsorienteret serviceerhverv, fællesfaciliteter og erhverv, der bidrager til et levende og inviterende sted - også for det lokale foreningsliv og fællesskaberne i Vedbæk. De erhvervsmæssige funktioner skal udgøre den arealmæssigt største del af projektet, og boliger foretrækkes som lejeboliger.

Vores forslag

Boliger med bopælspligt kan indgå, hvis det skaber et positivt samspil mellem de publikumsorienterede serviceerhverv, fællesfaciliteter og erhverv, der bidrager til et levende og inviterende sted - også for det lokale foreningsliv og fællesskaberne i Vedbæk. De erhvervsmæssige funktioner skal arealmæssigt være store nok til at sikre dette. Boliger foretrækkes som lejeboliger.

På ejer-gruppens vegne

Morten Boll