Teamet bag Det Nye Marina

CPM Invest A/S udvikler og leder investeringsprojekter i samarbejde med førende aktører i den danske ejendomsbranche. I løbet af de sidste 25 år har CPM Invest A/S investeret i danske ejendomme sammen med en række kapitalpartnere. CPM har siden 1995 opbygget en solid kundegruppe og opnået en stærk track record. CPM har gennem årene opnået en betydelig erfaring og har gennemført transaktioner for næsten DKK 4 milliarder.

CPM Invest A/S arbejder over hele landet og med alle typer investeringsejendomme. Selskabets investeringsstrategi indeholder alt fra core til udviklingsejendomme, og selskabet har erfaringer med både boligudlejnings-ejendomme og forskellige typer erhvervsejendomme.


Boll+ skaber projekter, der udmærker sig ved at forene stedets og bygningens kvaliteter med dagens og fremtidens krav om bokvalitet og æstetik. Nøglen til succes består i at se potentialet, der gemmer sig, hvor andre ikke ser det, og dernæst besidde viljen og kompetencerne til at folde potentialet ud. 

Evnen til at se muligheder bygger på mange års erfaringer med byggebranchen og tidligere projekter.

Den akkumulerede viden er en platform for den kreativitet, der fungerer som katalysator for idéudviklingen. Resultatet er projekter, der løfter sig op over det ordinære og har kvaliteten til at blive fremtidens klassikere.

Personligt har Morten Boll over 30 års erfaring med projekter i alle prissegmenter. Erfaring som er skabt fra tiden som ansvarlig direktør i NCC, bygherre hos Alm Brand, og eget regi udviklingsselskabet Boll+. Morten har derudover en lang og substantiel track record, som underbygger ejergruppens evner til at sammensætte det optimale hold af samarbejdspartnere.

Enhver tradition skal til stadighed omskrives for at kunne genfødes, og enhver nyskabelse må kende traditionen for at kunne udfordre den. Således kan tegnestuens arkitektoniske program i korthed formuleres. Dette betyder, at der hverken søges en nostalgisk genskabelse af fortiden eller det kortlivede modelune, men derimod at søges at skabe en langtidsholdbar arkitektur, der også virker ved andet øjekast.

Hos Praksis arkitekter arbejdes der ud fra at et hus bør fortælle om det sted og den historiske kultur, som det er sat i, men med en samtidig bevidsthed om, at enhver kultur stivner, hvis den ikke bliver konfronteret med fornyelse udefra. Kun med kendskab til og respekt for en egen historie er det muligt at møde det fremmede og det nye med åbenhed. 

Arkitektur er samtidig en kunstart, som på grund af sin bestandighed og offentlighed er forpligtet til at vise hensyn. Den skal, når forholdene byder det, indføje sig i omgivelserne på en måde, der fremhæver de eksisterende kvaliteter og levner rum til fremtidig tilføjelse. 

Praksis arkitekter leverer således ikke en færdigsyet metervare, men søger i den enkelte sag at udvikle individuelle og stedsbundne løsninger.